Krotoszyn hurtownia

0
21
Rate this post

Historia kalendarza

Już 22 tysiące lat temu nasi przodkowie starli się ustalić, w jakich czasach przyszło im żyć, kierując się m. In. Wschodami i zachodami Słońca i Księżyca. W ten sposób rok podzielono na 354 dni. Sposób ten udoskonalili znacznie egipscy astronomowie, wydłużając go o 11 dni. Nie był to przypadek, ale efekt obliczeń matematycznych, zgodnie z którymi obrót Ziemi wokół własnej osi trwa około 24 godzin. Aby kalendarz LUDZKI znajdował odzwierciedlenie w astronomicznym, zdecydowano się na 365- dniowy rok. Około roku 3000 p.n.e. podzielono go na 12 miesięcy, z których każdy złożony był z trzech liczących po 10 dni tygodni. Pozostałe w ten sposób 5 dni dodano po prostu zawsze na koniec roku, uznając je dodatkowo za FERALNE.

W jeszcze gorszej sytuacji byli starożytni Rzymianie, którzy na wzorzec obrali sobie tzw. Kalendarz naturalny, złożony z 10 miesięcy o nierównej liczbie dni. Dopiero 700r. p.n.e. wprowadzili oni liczący 12 miesięcy kalendarz księżycowy. Kolejna modyfikacja sposobu odliczania czasu była dziełem Juliusza Cezara, a dokładniej jego astronoma i astrologa Sosiegenesa. Ustalił on długość miesięcy na 30 i 31 dni. Wyjątek stanowił 28- dniowy luty, który co cztery lata, w tzw. Roku przestępnym, wydłużał się o 1 dzień. Kalendarz juliański miałby poważne szanse stać się obowiązującym po dzień dzisiejszy, gdyby nie fakt, że rok przestępny liczono aż do 9 r. p. n.e. , pomyłkowo nie co 4 ale co 3 lata w XVI wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim a słonecznym wynosiła już 10 dni. Sytuację tę postanowił zreformować papież Grzegorz XIII. Powołana prze niego specjalna komisja zajęła się opracowaniem nowego kalendarza, zwanym gregoriańskim. Dopasowała ona też obowiązujący system do pór roku, usuwając w 1582 r. dni od 5 do 14 października. Długość roku ustalona została na 365,2425 dnia, zachowano także zasadę czteroletniego odstępu pomiędzy latami przestępnymi. To właśnie według kalendarzowa gregoriańskiego mamy obecnie rok 1996. Jest to jednak pewnik jedynie dla połowy mieszkańców naszej planety. Pozostała jej część oblicza czas na mnóstwo innych sposobów.

słowa kluczowe: www papirus pl, naczynie na papirusy, badacz starożytnych zwojów pisarskich, papirus wyrabiano z, hurtownia papiernicza, zbieranie owoców krotoszyn, ostrowscy krotoszyn