Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Mamy nowy zarząd województwa

Data wysłania postu: 13 grudnia 2006 r.

Nowo wybrany sejmik naszego województwa ostro zabrał się do pracy. Na pierwszej sesji 27 listopada, oprócz oficjalnych czynności jak wręczenie zaświadczeń i ślubowanie, wybrano Przewodniczącego Sejmiku. Ten zaszczytny urząd powierzono profesorowi Leonowi Kieresowi. Wybór Zarządu odłożono do 7 grudnia i kolejnego posiedzenia ze względu na trwające jeszcze rozmowy dotyczące koalicji i spraw personalnych. Ostatecznie porozumiały się dwie grupy radnych z Platformy Obywatelskiej i PSL tworząc jeden 19-osobowy klub. Wśród 36 radnych daje to większość pozwalającą na wygrywanie decydujących głosowań. Niemal 6-godzinna sesja pozwoliła na wyłonienie nowego Zarządu w następującym składzie: Andrzej Łoś - marszałek województwa, dwóch wicemarszałków w osobach Tadeusza Draba i Marka Moszczyńskiego oraz dwóch członków Zarządu: Piotra Borysa i Patryka Wilda.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post