Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Budżet w styczniu

Data wysłania postu: 10 stycznia 2008 r.

Świąteczno-noworoczny nastrój szybko minął, kiedy okazało się, że porządek obrad ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Dolnośląskiego zostanie uzupełniony. Dyskusja i głosowanie nad ponad czterdziestoma uchwałami przeciągnęło się do godz. 20-tej.

Pracowity dzień rozpoczął się o godz. 9.00 od całej serii posiedzeń komisji i klubów. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że niedawno powstał w sejmiku nowy klub skupiający radnych, którzy weszli z list Samoobrony i LiD-u. Do klubu nie przystąpił Marek Dyduch pozostając jedynym radnym niezrzeszonym.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Zmiany w sejmiku

Data wysłania postu: 17 grudnia 2007 r.

Trzy sesje w listopadzie - takie tempo prac zostało narzucone radnym Sejmiku przez nowego przewodniczącego. Tempo konieczne ze względu na ilość uchwał i konieczne zmiany personalne.

Obiecywałem w poprzedniej korespondencji nieco szybszą relację z kolejnej sesji samorządu wojewódzkiego. Słowa nie dotrzymałem z dwóch powodów: procedura przeprowadzenia zmian personalnych rozłożyła się aż na trzy sesje, a ja niespodziewanie "wykroiłem" czas na dwutygodniowe wakacje. Uznałem więc, że lepiej będzie złożyć Czytelnikom pełną informację po zakończeniu wszystkich roszad, a sam - dla psychicznej higieny - wyłączyłem się z codziennych obowiązków. I czuję, że dobrze mi to zrobiło!

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Pomnik Platiniego

Data wysłania postu: 7 maja 2007 r.

Najważniejszą punktem programu kwietniowej sesji Sejmiku była uchwała absolutoryjna, ale najwięcej emocji wywołały dwa problemy: nierozwiązany ciągle problem finansowania szpitali i... EURO 2012.

Od początku było jasne, że nie będzie to nudna sesja. Pierwsze spięcie nastąpiło podczas uzupełniania porządku obrad o dodatkowe uchwały. Klub radnych PiS-u zaprotestował przeciwko wprowadzeniu na sesję projektu uchwały w sprawie stanowiska sejmiku dotyczącego współpracy na rzecz zintegrowanego regionalnego systemu stacjonarnej opieki zdrowotnej, czyli- mówiąc językiem mniej oficjalnym - stworzenia regionalnej sieci szpitali. Koncepcja takiej sieci została opracowana przez obecny zarząd i uzyskała akceptację wszystkich zaangażowanych stron: wojewody, starostów, Ministerstwa Zdrowia i władz Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Kłopoty ze szpitalami

Data wysłania postu: 11 kwietnia 2007 r.

Marzec był miesiącem aż dwóch sesji Sejmiku. Pierwsza, bardzo uroczysta, związana była z uhonorowaniem prof. Władysława Bartoszewskiego. Tydzień później, podczas drugiego posiedzenia, debatowano nad największym obecnie problem wojewódzkiego samorządu - finansowaniem dolnośląskich szpitali.

Profesor Władysław Bartoszewski otrzymał tytuł Honorowego Dolnoślązaka. Uroczystość miała wyjątkową oprawę i odbyła się w Auli Leopoldinum. Po wysłuchaniu laudacji przeczytanej po łacinie (!) przez marszałka Andrzeja Łosia, laureat wygłosił improwizowaną mowę z charakterystyczną dla siebie swadą i dowcipem. Zadziwia pogoda ducha Profesora, jego witalność i intelektualna błyskotliwość. Kiedy pomyślę sobie, że mimo 36 lat różnicy wieku, czasem czuję się staro, to jest mi wstyd. Posiedzenie zakończyło się sesją naukową z udziałem profesorów uczelni wrocławskich i eurodeputowanych.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post