Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Łapiński za Kieresa – zmiana pokoleniowa

Data wysłania postu: 5 listopada 2007 r.

Powyborcze remanenty stały się głównym wydarzeniem ostatniej sesji Sejmiku. Aż sześciu radnych Platformy Obywatelskiej uzyskało mandaty parlamentarne. Do pracy w Senacie odchodzi prof. Leon Kieres, marszałek Andrzej Łoś zostaje.

Aż 31 uchwał znalazło się w programie XVI sesji sejmiku, ale zanim rozpoczęto procedurę głosowania, marszałek województwa Andrzej Łoś złożył ważne oświadczenie. Oznajmił, przecinając ostatecznie dotychczasowe spekulacje, że podjął decyzję o zrzeczeniu się mandatu poselskiego i kontynuowaniu pracy na dotychczasowym stanowisku. Kilka dni wcześniej miałem okazję uczestniczyć w kameralnym i nieformalnym spotkaniu konsultacyjnym w tej sprawie. I ja i wszyscy pozostali uczestnicy spotkania (L. Kieres, St. Jurcewicz, P. Wild, P. Borys) byli tego samego zdania – Andrzej Łoś powinien kontynuować swą pracę, gdyż bardziej będzie potrzebny na Dolnym Śląsku niż w Warszawie. Myślę, że rezygnacja z poselskiego mandatu i bardzo prawdopodobnego ministerialnego stołka, to najlepszy test intencji obecnego marszałka. To dowód, że zamierza dokończyć misję, której się podjął i za którą czuje się odpowiedzialny.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post