Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Pokolenie ACTA?

Data wysłania postu: 28 stycznia 2012 r.

Jesienią zastanawiałem się na tym blogu, czy wydarzenia 2011 roku doprowadzą do podobnej sytuacji jaką mieliśmy w roku 1968 – pokoleniowej rewolty młodych zbuntowanych ludzi, którzy w różny sposób manifestowali swoją dezaprobatę dla istniejącego porządku. Przypomnę, że rok temu mieliśmy fejsbukową rewolucję w krajach arabskich, która w Libii przerodziła się w wyniszczającą wojnę domową, w wielkich miastach Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji i Australii pojawił się ruch „oburzonych”. Protesty roku 2011 i 1968 miały wiele analogii i podobny klimat społeczny (kryzys zaufania do Kościoła, zmęczenie wojnami prowadzonymi przez mocarstwa), ale miały też jedną zasadniczą różnicę. Rok 1968 stworzył nową estetykę wywodzącą się z ruchu hippisowskiego. To było spoiwo, które było czytelnym komunikatem. Atrakcyjnym, fascynującym, intrygującym i działającym na emocje.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post