Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Jest już budżet województwa

Data wysłania postu: 28 lutego 2007 r.

Kilka ważnych dokumentów zostało uchwalonych na lutowej sesji Sejmiku Dolnośląskiego, między innymi budżet. Możemy wydać w tym roku 824 mln. złotych.

Drugie czytanie projektu uchwały budżetowej nie wzbudziło większych emocji. Zarząd województwa uwzględnił właściwie wszystkie poprawki, jakie wniosły komisje. Poprawki miały raczej charakter kosmetyczny i dotyczyły przesunięć stosunkowo niewielkich kwot w ramach kwot ustalonych w poszczególnych działach. Dzięki temu "obcięto" kwotę 6,5 mln zł z remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu i przeznaczono te fundusze m.in. na ochronę zabytków (więcej o 3.500 tys. zł), dofinansowanie imprez kulturalnych (dodatkowo 700 tys. zł), dofinansowanie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (o 1.200 tys. zł) dodatkowe fundusze na imprezy sportowe i turystyczne (o 600 tys. zł) i wsparcie sprzętowe ratownictwa górskiego i wodnego (o 100 tys. zł).

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post