Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Pomnik Platiniego

Data wysłania postu: 7 maja 2007 r.

Najważniejszą punktem programu kwietniowej sesji Sejmiku była uchwała absolutoryjna, ale najwięcej emocji wywołały dwa problemy: nierozwiązany ciągle problem finansowania szpitali i... EURO 2012.

Od początku było jasne, że nie będzie to nudna sesja. Pierwsze spięcie nastąpiło podczas uzupełniania porządku obrad o dodatkowe uchwały. Klub radnych PiS-u zaprotestował przeciwko wprowadzeniu na sesję projektu uchwały w sprawie stanowiska sejmiku dotyczącego współpracy na rzecz zintegrowanego regionalnego systemu stacjonarnej opieki zdrowotnej, czyli- mówiąc językiem mniej oficjalnym - stworzenia regionalnej sieci szpitali. Koncepcja takiej sieci została opracowana przez obecny zarząd i uzyskała akceptację wszystkich zaangażowanych stron: wojewody, starostów, Ministerstwa Zdrowia i władz Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post