Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Iglica 1948

Data wysłania postu: 6 kwietnia 2012 r.

Trafiłem dzisiaj na niezły smaczek. Na stronie zawierającej niektóre relacje Polskiej Kroniki Filmowej  znalazłem reportaż ze zdobycia wrocławskiej Iglicy w 1948 roku. Wspomniałem o tym wydarzeniu w wydanej cztery lata temu książce „Moje PaGóry”. Wiedziałem, że wydarzenie było filmowane, ale nie sądziłem, że zrobiła to Kronika i materiał jest dzisiaj dostępny w Internecie: „Iglica zdobyta”.

Jednym z bohaterów jest Wojciech Niedziałek, zakopiańczyk i krakowski student, znany później socjolog i ekolog. Penetrował on w tym czasie ściany Śnieżnych Kotłów, ale brak dokładniejszych informacji na ten temat. Prawdopodobnie był pierwszym Polakiem, który tam się wspinał. Jego wspinaczkowy partner to Zbigniew Jaworowski, który był wówczas studentem medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później stał się znanym radiologiem. 

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post