Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Nowa Tradycja – PKP

Data wysłania postu: 5 lutego 2011 r.

No i wraca temat, który regularnie pojawia się od bodaj 10 lat: likwidacja połączeń kolejowych z Kłodzka do Kudowy i do Stronia. Tym razem jednak kolejarze postanowili wysondować pomysł zdecydowanie dalej idący. Zwracam uwagę, że komunikat pochodzi od Polskich Linii Kolejowych a nie od Przewozów Regionalnych. Zatem nie chodzi tylko o likwidację połączeń, ale wręcz o fizyczną likwidację linii kolejowych.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Budżet w styczniu

Data wysłania postu: 10 stycznia 2008 r.

Świąteczno-noworoczny nastrój szybko minął, kiedy okazało się, że porządek obrad ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Dolnośląskiego zostanie uzupełniony. Dyskusja i głosowanie nad ponad czterdziestoma uchwałami przeciągnęło się do godz. 20-tej.

Pracowity dzień rozpoczął się o godz. 9.00 od całej serii posiedzeń komisji i klubów. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że niedawno powstał w sejmiku nowy klub skupiający radnych, którzy weszli z list Samoobrony i LiD-u. Do klubu nie przystąpił Marek Dyduch pozostając jedynym radnym niezrzeszonym.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Polityczny balon

Data wysłania postu: 30 czerwca 2007 r.

Zaczęło się uprzejmie i kurtuazyjnie, ale w miarę trwania sesji polityczny balon był nadymany coraz bardziej. Aż pękł przy jednym z ostatnich punktów sesji. Poszło o nieporozumienie w formułowaniu treści uchwały. Klub radnych PiS twierdzi, że dokonano fałszerstwa.

XII sesja po raz pierwszy w tej kadencji odbyła się poza Wrocławiem. Radni wojewódzcy gościli w murach Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Ze względu na region, pierwsza część posiedzenia poświęcona została Programowi Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. W kilkunastu wystąpieniach temat omówiono zarówno od strony dokumentów planistycznych jak i rozpoczętych realizacji. Wnioski były raczej oczywiste: że problem rozwoju turystyki jest ważny dla lokalnej gospodarki i że dużo jest jeszcze do zrobienia. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się zasadnicza część sesji z pakietem uchwał dotyczących zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, budżecie województwa, utworzenia nowej spółki oraz szeregu przekształceń w jednostkach samorządu wojewódzkiego.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post