Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Tawariszcz Żora Depardieu

Data wysłania postu: 7 stycznia 2013 r.

Rozumiem irytację sławnego francus­kiego aktora, po decyzji o podniesieniu podatków do absurdalnego poziomu. Nie podoba mi się, gdy aparat państwa jest wykorzystywany do rabowania najbar­dziej przedsiębiorczych obywateli. Akceptuję i szanuję prawo do swobod­nego przemieszczania się po świecie i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, tam, gdzie ze względu na warunki ekonomiczne jest to najbardziej opłacalne. Nie rozumiem natomiast infantylnego gestu przyjęcia przez Depardieu obywatelstwa rosyjskiego. Decydując się na ten gest wyłącznie dla pieniędzy, Żora Depardieu zniszczył swój wypracowa­ny przez lata wizerunek (wart więcej niż te zbójeckie podatki) i dowiódł kilku rzeczy.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post