Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Budżet w styczniu

Data wysłania postu: 10 stycznia 2008 r.

Świąteczno-noworoczny nastrój szybko minął, kiedy okazało się, że porządek obrad ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Dolnośląskiego zostanie uzupełniony. Dyskusja i głosowanie nad ponad czterdziestoma uchwałami przeciągnęło się do godz. 20-tej.

Pracowity dzień rozpoczął się o godz. 9.00 od całej serii posiedzeń komisji i klubów. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że niedawno powstał w sejmiku nowy klub skupiający radnych, którzy weszli z list Samoobrony i LiD-u. Do klubu nie przystąpił Marek Dyduch pozostając jedynym radnym niezrzeszonym.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Jest już budżet województwa

Data wysłania postu: 28 lutego 2007 r.

Kilka ważnych dokumentów zostało uchwalonych na lutowej sesji Sejmiku Dolnośląskiego, między innymi budżet. Możemy wydać w tym roku 824 mln. złotych.

Drugie czytanie projektu uchwały budżetowej nie wzbudziło większych emocji. Zarząd województwa uwzględnił właściwie wszystkie poprawki, jakie wniosły komisje. Poprawki miały raczej charakter kosmetyczny i dotyczyły przesunięć stosunkowo niewielkich kwot w ramach kwot ustalonych w poszczególnych działach. Dzięki temu "obcięto" kwotę 6,5 mln zł z remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu i przeznaczono te fundusze m.in. na ochronę zabytków (więcej o 3.500 tys. zł), dofinansowanie imprez kulturalnych (dodatkowo 700 tys. zł), dofinansowanie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (o 1.200 tys. zł) dodatkowe fundusze na imprezy sportowe i turystyczne (o 600 tys. zł) i wsparcie sprzętowe ratownictwa górskiego i wodnego (o 100 tys. zł).

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post

Budżet województwa – pierwsze starcie

Data wysłania postu: 7 lutego 2007 r.

Program piątej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zawierał aż 26 punktów, ale najważniejszym wydarzeniem była dyskusja nad budżetem naszego województwa. A jest co dzielić.

Dzielenie budżetu Województwa Dolnośląskiego to decydowanie o przeznaczeniu ogromnej kwoty wynoszącej ponad 760 mln zł. Sytuacja finansowa oceniona została jako zupełnie dobra, ponieważ dochody w tym roku mają być wyższe o 190 mln zł. Zaplanowano więc wzrost wydatków o 122 mln z jednoczesną informacją, że bardzo możliwe są większe wpływy do budżetu, a więc można też mieć nadzieję, że po stronie możliwych wydatków także pojawi się znacznie wyższa kwota. Optymiści zakładają nawet, że łączna wartość budżetu może osiągnąć pułap 1 miliarda, ale skarbik województwa była zdecydowanie bardziej ostrożna w prognozach.

Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post