Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Pracowity koniec roku

Data wysłania postu: 10 stycznia 2007 r.

W ostatnich dziesięciu dniach roku 2006 radni Sejmiku Dolnośląskiego odbyli aż dwie sesje. Dotyczyły one wyborów do stałych komisji oraz spraw budżetowych.

Stałych komisji statutowych jest w sejmiku 10, a najmniejszym zainteresowaniem, jak wynikało ze wstępnych propozycji, cieszyła się komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa. Pracują w niej tylko 4 osoby. Najwięcej chętnych do pracy zgłosiło swój akces do Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Po podjęciu uchwały ta ostania komisja liczy sobie aż 14 członków, czyli nieco mniej niż połowa składu całego Sejmiku. W poprzedniej kadencji komisje liczyły przeciętnie 6-8 osób. W kuluarach uzgodniono, że nie będzie się limitowało liczebnego składu, choć wiadomo, że trudno o skuteczną pracę w tych gremiach zwłaszcza, że posiedzenia niektórych komisji odbywają się w tym samym czasie. Radni reprezentujący Ziemię Kłodzką i Powiat Ząbkowicki znaleźli się następujących komisjach:

 • Komisja Budżetu i Finansów (S. Longawa)
 • Komisja Kultury, Nauki i Edukacji (Z. Piotrowicz - wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (J. Golak - wiceprzewodniczący, G. Skiba, P. Wild)
 • Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki (J. Golak, G. Skiba)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (S. Longawa - przewodniczący, P. Wild)
 • Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu (Z. Piotrowicz, G. Skiba)
 • Komisja Współpracy Zagranicznej (J. Golak, G. Skiba)

Łatwo więc zauważyć, że mamy swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach, których działalność wiąże się z najważniejszymi problemami naszego regionu.

Podczas ostatniej sesji podjęto także uchwały porządkujące sprawy finansowe i prawne dotyczące kilku uchwał z poprzedniej kadencji. Bardzo ważną deklarację złożył także zasiadający w zarządzie województwa Patryk Wild, który w pierwszym kwartale 2007 roku zamierza przygotować projekt zintegrowanego systemu komunikacyjnego na terenie Dolnego Śląska. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach może zapaść decyzja dotycząca przywrócenia ruchu pasażerskiego na niektórych liniach kolejowych lub zwiększenia częstotliwości połączeń. Wiąże się to z zupełnie nową koncepcją zorganizowania transportu kolejowego i wykorzystania obiektów dworcowych. W tym kontekście cieszy bardzo fakt, że organizowane od dwóch lat debaty na peronie lądeckiej stacji kolejowej okazały się jednak potrzebne i będą pomocne w tworzeniu nowego projektu. Lokalne linie kolejowe mogą stać się nie tylko alternatywnymi ciągami komunikacyjnymi, ale także sporą atrakcją turystyczną.

Sesja zakończyła się uroczystym spotkaniem z władzami województwa i hierarchami kościołów różnych wyznań. Był to też znakomity moment, aby przy składaniu życzeń noworocznych umówić się w gronie radnych z obu powiatów na wspólne spotkanie ponad podziałami politycznymi, aby porozumieć się w kwestii wspólnych działań na rzecz naszego regionu. Mam nadzieję, że o efektach tego spotkania będę mógł poinformować przy okazji relacji z kolejnej sesji, która zaplanowana została na 25 stycznia.

Be Sociable, Share!
 • Twitter
 • email
 • StumbleUpon
 • Delicious
 • Google Reader
 • LinkedIn
 • BlinkList
  Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post
  Komentarze (0) Trackbaki (0)

  Brak komentarzy.


  Wstaw komentarz

  Brak trackbacków.