Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Jest już budżet województwa

Data wysłania postu: 28 lutego 2007 r.

Kilka ważnych dokumentów zostało uchwalonych na lutowej sesji Sejmiku Dolnośląskiego, między innymi budżet. Możemy wydać w tym roku 824 mln. złotych.

Drugie czytanie projektu uchwały budżetowej nie wzbudziło większych emocji. Zarząd województwa uwzględnił właściwie wszystkie poprawki, jakie wniosły komisje. Poprawki miały raczej charakter kosmetyczny i dotyczyły przesunięć stosunkowo niewielkich kwot w ramach kwot ustalonych w poszczególnych działach. Dzięki temu "obcięto" kwotę 6,5 mln zł z remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu i przeznaczono te fundusze m.in. na ochronę zabytków (więcej o 3.500 tys. zł), dofinansowanie imprez kulturalnych (dodatkowo 700 tys. zł), dofinansowanie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (o 1.200 tys. zł) dodatkowe fundusze na imprezy sportowe i turystyczne (o 600 tys. zł) i wsparcie sprzętowe ratownictwa górskiego i wodnego (o 100 tys. zł). Za tą decyzją kryje się możliwość ponownego aplikowania o dodatkowe pieniądze z budżetu województwa na imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne na ten rok. Zaznaczam jednak, że komisja rozdzielająca fundusze rozpatruje wyłącznie wnioski złożone na odpowiednich formularzach i z wszystkimi załącznikami. Warto więc dokładnie przestudiować informację znajdującą się na stronach Urzędu Marszałkowskiego na www.umwd.pl. Łączną kwotę budżetu zwiększono o środki pochodzące z budżetu Państwa, które dopiero teraz można było wprowadzić do projektu i jednocześnie zaplanowano ich podział. Za przyjęciem budżetu głosowała zarówno koalicja, jak i opozycja.

Ważną i wyczekiwaną informacją było oświadczenie Marszałka Andrzeja Łosia, że nasze województwo, jako pierwsze w Polsce, skierowało Regionalny Program Operacyjny do Brukseli. Od tej pory można rozpocząć realizację kluczowych inwestycji finansowanych ze środków europejskich zaplanowanych na lata 2007-2013. Niestety możliwość ta dotyczy tylko województwa. Pozostali chętni muszą poczekać do zakończenia negocjacji z Komisją Europejską, która ma prawo wprowadzenia korekt do naszego projektu. Marszałek potwierdził, że w najbardziej optymistycznym wariancie wnioskowanie o fundusze z RPO będzie mogło się rozpocząć we wrześniu.

Zdecydowano także o wprowadzeniu zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Mają one o tyle duże dla naszego powiatu znaczenie, że zaplanowano bardzo znaczące zwiększenie funduszy na II etap budowy obwodnicy Nowej Rudy, aż o 15 mln. zł! Trzeci i ostatni etap zaplanowany jest do realizacji na lata 2008-2010 i obejmuje wykonanie robót o wartości ponad 26 mln. zł. Znacząco zwiększono także zaplanowane wcześniej wydatki na zakup szynobusów: z 8 na 18 mln. Jest to jeden z kroków, które przybliżają uruchomienie rzeczywistej komunikacji kolejowej. Obecne połączenia, uwzględniając czas przejazdu i komfort oferowany przez przewoźnika czyli PKP, można raczej traktować w kategoriach zjawiska folklorystycznego niż gospodarczego.

Wszystkie te informacje, w zdecydowanie bardziej obszernej formie przekazane zostały na spotkaniu Marszałka z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. Spotkanie odbyło się w ostatni piątek, jeden dzień po sesji sejmiku i miało mniej oficjalny charakter. Po noclegu w Międzygórzu nasz gość udał się na górską wycieczkę, co z pewnością utwierdziło go w przekonaniu, że Ziemi Kłodzkiej warto pamiętać.

Be Sociable, Share!
 • Twitter
 • email
 • StumbleUpon
 • Delicious
 • Google Reader
 • LinkedIn
 • BlinkList
  Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post
  Komentarze (0) Trackbaki (0)

  Brak komentarzy.


  Wstaw komentarz

  Brak trackbacków.