Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

Budżet województwa – pierwsze starcie

Data wysłania postu: 7 lutego 2007 r.

Program piątej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zawierał aż 26 punktów, ale najważniejszym wydarzeniem była dyskusja nad budżetem naszego województwa. A jest co dzielić.

Dzielenie budżetu Województwa Dolnośląskiego to decydowanie o przeznaczeniu ogromnej kwoty wynoszącej ponad 760 mln zł. Sytuacja finansowa oceniona została jako zupełnie dobra, ponieważ dochody w tym roku mają być wyższe o 190 mln zł. Zaplanowano więc wzrost wydatków o 122 mln z jednoczesną informacją, że bardzo możliwe są większe wpływy do budżetu, a więc można też mieć nadzieję, że po stronie możliwych wydatków także pojawi się znacznie wyższa kwota. Optymiści zakładają nawet, że łączna wartość budżetu może osiągnąć pułap 1 miliarda, ale skarbik województwa była zdecydowanie bardziej ostrożna w prognozach. Dobra kondycja finansowa - według najbliższych planów - będzie zauważalna także na naszym terenie. W tym roku zakupionych zostanie aż 8 szynobusów (za 47 mln zł), wykonany zostanie II etap obwodnicy noworudzkiej i w końcu zrealizowany zostanie zintegrowany system informacyjny w urzędach gmin i starostwach, które przystąpiły do programu. Znacząco zwiększona została kwota przeznaczona na renowację i remonty zabytków (z 1 mln do 4,5 mln). Projekt budżetu w pierwszym czytaniu został zaopiniowany pozytywnie, choć nie bez zastrzeżeń. Zarzucano nadmierne skupienie się autorów projektu na inwestycjach związanych z aglomeracją Wrocławia. Zdaniem części radnych nieproporcjonalnie mało funduszy przeznaczono na inwestycje w regionach oddalonych od stolicy województwa. Ten problem ma być jeszcze przedmiotem dyskusji w różnych gremiach, m.in. na spotkaniu Klubu Radnych PSL i PO z Zarządem w najbliższych dniach. Marszałek Andrzej Łoś poinformował także o postępach prac nad regionalnym programem operacyjnym. To właśnie w nim znajdują się owe wielkie unijne pieniądze, na które liczą wszystkie samorządy. RPO, został skorygowany przez nowy Zarząd i skierowany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po uzupełnieniu o uwagi ministra, program 31 stycznia zostanie skierowany do Rady Ministrów i ma szansę zostać zatwierdzony przez Radę już 6 lutego. Niestety to nie koniec procedury. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów program musi trafić do Komisji Europejskiej, która ma do zaopiniowania aż 600 (!) podobnych programów z całej Europy. Według prawdopodobnego harmonogramu, RPO może zostać przedłożone Komisji Europejskiej już 14 lutego. Jest to bardzo ważna data, ponieważ od tego momentu wydatki na zadania związane z realizacją RPO są już kwalifikowalne, czyli można je wliczać w koszty realizacji zadania. Teoretycznie Komisja Europejska ma 4 miesiące na ustosunkowanie się do zapisów programów operacyjnych, ale już teraz można przypuszczać, że ten limit czasowy zostanie przekroczony, tym bardziej, że dopuszczalne są jeszcze negocjacje dotyczące ostatecznego wyznaczenia priorytetów i podziału przyznanych kwot. Ostrożne przymiarki wskazują, że pierwsze umowy będą podpisywane dopiero w IV kwartale roku 2007. Mamy zatem pół roku na jak najlepsze przygotowanie dokumentacji do planowanych inwestycji. O szczegóły nasi samorządowcy będą mieli okazje okazję zapytać osobiście, ponieważ Marszałek wyraził wolę odwiedzenia w najbliższym czasie naszego powiatu, a przy tym jest jednym ze współautorów Programu. Spotkanie to zostanie przygotowane w terminie uzgodnionym z naszym kłodzkim starostą.

Spieszę także poinformować, że na początku stycznia, w obrzydliwy deszczowy i wietrzny wieczór, w Polanicy miało miejsce nieformalne spotkanie radnych sejmiku reprezentujących Ziemię Kłodzką i bez kłopotu oraz politycznych manifestacji doszliśmy do porozumienia, które lokalne przedsięwzięcia należy szczególnie pilnować, aby udało się je w najbliższej kadencji zrealizować. Cała czwórka zadeklarowała wolę współpracy, co dobrze rokuje na przyszłość.

Be Sociable, Share!
 • Twitter
 • email
 • StumbleUpon
 • Delicious
 • Google Reader
 • LinkedIn
 • BlinkList
  Wydrukuj ten post Wydrukuj ten post
  Komentarze (0) Trackbaki (0)

  Brak komentarzy.


  Wstaw komentarz

  Brak trackbacków.